انواع کود ارگانیک

مواد مختلفی در ایجاد کودهای ارگانیک می توانند نقش داشته باشند. مهم ترین پسماندی که در تولید کود ارگانیک به کار گرفته میشود، تفاله میوه ها و بازمانده های گیاهی نظیر پوست گیاهانی مثل گندم یا ضایعات آب ها می باشد. بر اساس نوع مواد سازنده که در تولید کود ارگانیک نقش دارند، انواع مختلف کود اورگانیک نیز وجود دارد که در ادامه با آن ها آشنا خواهید شد.

انواع کودهای ارگانیک

انواع کودهای ارگانیک

معرفی انواع کودهای ارگانیک

کاغذ
انواع مختلف کاغذ به خصوص روزنامه ها و مقواهای نازک تر در تولید کودهای ارگانیک موثر هستند.کاغذ منشا الیافی از چوب دارد که به مرور زمان در طبیعت تجزیه میشود. این کاغذ اگر بازیافت نشود، می تواند به سادگی در تولید کود ارگانیک به کار گرفته شود.
جهت تولید کود ارگانیک با استفاده از کاغذ ابتدا برگه های کاغذی را تا حد ممکن مرطوب و ریز کنید و سپس در حفره های عمیقی جهت تجزیه قرار دهید.
بد نیست که تمام این پسماند ها را با نیتروژن ترکیب کنید و در صورت امکان از کرم های خاکی نیز در تجزیه سریع تر کاغذ ها جهت تولید کود ارگانیک نیز کمک بگیرید.
در میان انواع کودهای اورگانیک کاغذی، کاغذ های نازک تر و براق تر مقاومت کمتری نسبت به تجزیه دارند. اگر بابت جوهر های روی کاغذ ها نگران هستید و تصور می کنید که ممکن است نظیر فلزات سنگین برای گیاه مضر باشد، بد نیست بدانید که غلظت پایین جوهر در کنار سایر مواد برای رشد بهتر گیاه توصیه میشود و گیاهی مثل سویا رشد خوبی با استفاده از این مواد در کود اورگانیک دارد.
تراشه های چوب
تراشه های بازمانده و بلا استفاده می توانند برای گیاهان کود ارگانیک مناسبی باشند.
تفاله های میوه
دانه ، بالپ یا گوشته و حتی پوست گیاه برای تولید کود ارگانیک مفید است. می توانید از میوه های نرم تر برای تولیدکود استفاده کنید که شاید برای خوردن مناسب نیستند و بافت سستی دارند .

محصول پیشنهادی ما :

 

کود آهن بیولوژیک

کود آهن بیولوژیک

حتما بخوانید :   تعریف کود ارگانیک