کلات کننده آهن و بوجود آورنده کود آهن

با توجه به بررسی های صورت گرفته تا زمانی که آهن به حالت محلول در آب است می تواند به شکل کود مورد مصرف گیاه قرار گیرد و بهترین راه و ترفند محلول نگه داشتن آهن، کلاته کردن آهن می باشد. کلاته کردن آهن یعنی ایجاد کمپلکس آلی آهن که با ترفندهای کلات کننده آلی صورت می گیرد ایجاد می شود و بهترین نوع برای استفاده در محیط های قلیایی و خاک های ایران می باشد که باعث می گردد عنصر آهن در محیط و خاک قلیایی به شکل محلول نگه داشته شود و بهتر مورد استفاده گیاهان قرار گیرد. بنابراین می توان گفت بهترین کود آهن برای خاک های آهکی ایران کود کلات آهن می باشد.

از جمله عوامل کلات کننده آهن و بوجود آورنده کود آهن

از جمله عوامل اصلی در کلات کردن آهن بنیان های آلی آهن است که نمک های آهن این ترکیبات به شکل کود مورد مصرف قرار می گیرد. از جمله آن ها EDDHSA,EDDHMA,DTPA,EDDHA,EDTA می باشد که همان طور که در مطالب قبلی عنوان شد کود آهن مورد استفاده از آن بهترین نمونه تامین کننده های عنصر آهن در خاک های کشاورزی ایران می باشد و علت آن نیز وجود حلالیت آن می باشد. کودهای آهن DTPA, EDTA دارای مقدار زیادی آهن در حد پانزده درصد است این کود آهن دارای قیمت های ارزان بوده ولی مقدار آهن مورد نیاز خاک ایران را نمی تواند تامین کند، این کودها تحت اثر شوک های عناصر Ca,mg,p حالت آهن به شکل هیدروکسید نامحلول به وجود می آید که قابلیت جذب آهن از آن وجود ندارد. مقدار تاثیر کود آهن EDDHA بر خاک های ایران بیشتر است و محتویات ایزومر این نوع کود به شکل ارتو- ارتو ، ارتو- پارا و پارا- پارا می تواند باشد که تشکیل ایزومر ارتو – ارتو مهم ترین بخش جهت ایجاد کمپلکس ها آهن دار مهم تر است.
در مقالات بعدی در مورد کود آهن EDDHA مطالب بیشتری ارائه خواهیم کرد.

محصول پیشنهادی ما :

 

حتما بخوانید :   معرفی دو کود آهن

فروش کود کلات آهن