کود آهن EDDHA و تاثیر بر محیط پیرامون

همان طور که گفته می شود کود آهن دارای ترکیبات مختلفی است و در ایران نیز انواع مختلفی از آن تولید می شود. یکی از نمونه های آن کود آهن با ترکیب EDDHA می باشد که برای خاک های قلیایی دارای تاثیرات مفیدی است. این ترکیب دارای سه ایزومرارتو- ارتو، ارتو- پارا، پارا- پارا می باشد و تنها از این سه ایزومر فقط ایزومر ارتو- ارتو توان جذب آهن توسط گیاه را دارد. تشکیل سه ایزومر در این ترکیب غیر قابل اجتناب است و با توجه به این که مشکل جداسازی این ایزومر ها از یکدیگر و همین طور اندازه حلقه های شش وجهی این کمپلکس ها و همین طور ماهیت عنصر آهن ایجاد شده  ،دو ایزومر گفته شده توان ایجاد کود آهن را ندارند. بنابراین برای اصلاح آن باید محصولی جدید به بازار معرفی شود که این مشکل را رفع نماید.

کود آهن EDDHA و تاثیر بر محیط پیرامون

ترکیب کود آهن EDDHSA

ترکیب EDDHMA نمونه اصلاح شده EDDHA شده است که در آن ایزومرهای ارتور – پارا و پارا – پارا تشکیل نمی شود ولی این ترکیب دارای خطرات زیست محیطی می باشد حتی بعد از استفاده باقی مانده آن به عنوان آلاینده و یک مسموم کننده خطرناک در طبیعت اثرگذاری دارد بنابراین استفاده از آن نیز منسوخ شده و باید دنبال ترکیب دیگری باشیم تا بتواند تامین آهن نماید و مشکلات زیست محیطی به همراه نداشته باشد. بنابراین محققان ترکیب جدیدی را برای کود آهن پیشنهاد دادند به نام EDDHSA.

ترکیب EDDHSA جهت ساخت کود آهن یک ترکیب اصلاح شده است در این ترکیب ایزومر اروتو – اروتو به شکل خالص شده به وجود می آید که به عنوان ترکیب جذب کود آهن موثر عمل می کند و همین طور در این ترکیب به دلیل وجود سولفونیک اسید، مقدار حلالیت و جذب آهن در آب زیاد شده است. باقی مانده این ترکیب در محیط دارای سازگاری با محیط زیست است بنابراین خطرات زیست محیطی از باقی ماندن این نوع کود آهن در محیط وجود ندارد. منبع : شرکت پالایش کود

محصول پیشنهادی ما :

 

حتما بخوانید :   راهنمای مصرف هیومیک

کود آهن بیولوژیک