کود شیمیایی بهتر است یا کود آهن

مصرف کودهای شیمیایی باعث اثرات مضری می گردد که هم بر محیط زیست اثر منفی می گذارد و هم بر کمیت و کمیت غذا اثرات منفی می گذارد و طی بررسی های صورت گرفته مدت زمان زیادی است که استفاده از کود های شیمیایی جهت تیمار گیاهی در کشاورزی مورد نکوهش محققان قرار گرفته است. با استفاده از نانو کودها به خصوص نانو کود آهن به جای استفاده از کودهای شیمیایی علاوه بر این که باعث می گردد عناصر غذایی کود به تدریج وارد گیاه شود عملیات کنترل شده ای را در خاک جهت جذب آهن توسط گیاه ایجاد می کنند. استفاده از نانو کود آهن باعث افزایش بهره وری و کارایی در مصرف عناصر غذایی شده و از سمیت خاک هنگام مصرف می کاهد استفاده از این نوع کود ها، باعث حداقل رساندن اثرات منفی مصرف بیش از اندازه از کود می گردند و هم چنین با استفاده از این نوع کود آهن می توان از تعداد دفعات تکرار استفاده از کود جلوگیری کرد.

کود شیمیایی بهتر است یا کود آهن

کود شیمیایی بهتر است یا کود آهن

استفاده از کود آهن و اثرات بر اندام گیاهی
کمبود آهن منجر به کاهش مقدار و اندازه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه می شود، طی بررسی های صورت گرفته با استفاده از کود آهن، اندازه و وزن خشک اندام هوایی و ریشه گیاهان بیشتر شده و مشکل ایجاد شده رفع می گردد. محققان دریافته اند اثر منابع مختلف آهن بر کمیت و کیفیت روی گیاهان که با منابع کود آهن معالجه شده اند در برابر گیاهانی که با دیگر کود ها تیمار شده اند، از نظر تعداد و وزن خشم میوه بیشترین تولید را داشته اند و تیمار گیاه با کود آهن باعث بهبود کیفیت گیاه از لحاظ مقاومت در برابر سرما و گرما و آفات نیز شده است. وزن غلاف و دانه درگیاهان بر اثر مصرف کود آهن افزایش می یابد. با مصرف کود آهن میزان زمان و سرعت آزاد سازی عنصر آهن با توجه به نیاز غذایی گیاه بیشتر شده بنابراین گیاه قادر به جذب بیشترین مقدار آهن از خاک بوده و در نتیجه عملکرد محصول نیز بهبود پیدا می کند.

محصول پیشنهادی ما :

 

کود آهن بیولوژیک

یک دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *