کودهای آهن کلاته رایج در بازار

جذب نمودن عناصر توسط ریشه گیاهان به وسیله اختلاف بار الکتریکی عناصر توسط کانال های جذبی ایجاد می شود و عناصری مثل کود آهن زمانی که به فرم کلاته درمی آیند دارای پتانسیل بار زیادی شده و در نتیجه راحت تر از کانال های جذبی ریشه عبور می کنند به همین دلیل کلاته سازی آهن به شکل کلات آهن یا کود هیدروپونیک می تواند جهت تسریع در رساندن آهن به گیاهان کمک بسیاری نماید. از جمله معمول ترین نوع ترکیب برای کلاته سازی آهن جهت استفاده در کود آهن EDTA می باشد که مخفف شده duanline tetra acetate ethylene می باشد. این نوع کلاته سازی هم جهت مصارف خاک و هم در محلول پاشی استفاده می گردد. در برخی دیگر از فرم های کود آهن ترکیبات کلاته کننده مانند EDDHA و DTPA نیز وجود دارد.

کود آهن کلاته شده

کلات کردن به چه معنا است و کود آهن کلاته شده چه میزان تاثیر دارد؟

کلات سازی نقش بسیار مهمی در سیستم بیوزیستی گیاهان دارد کلات سازی آهن براساس شکل و فرم پیوندی با مواد مغذی فلزی و در جایگاه قرار گیری دیگر یون های غیرضروری صورت می گیرد و همین روش باعث نگهداری و مانع از بین رفتن مواد مغذی کود ی جهت گیاهان و خاک می گردد. کلات کردن سبب می شود فلزات موثر و مواد غذایی به شکل راحت تری داخل گیاه به حرکت درآیند و بر روی گیاه زودتر اثرگذاری آن دیده شود. در شرایط ایران به توجه به گستره زیادی زمین های کشاوری در شرایط پی اچ بالا و هم چنین شرایط خشک و نیمه خشک حاکم بر آب و هوای ایران سبب می شود عناصر مانند آهن و هم چنین روی اکثرا جهت ریشه گیاهان غیر قابل جذب گردد ولی با مصرف کود آهن کلاته شده و یا روی کلات شده می توان به راحتی کمبود این عناصر را برای گیاهان تامین نمود. فرم های کود آهن به شکل کلات شده در مقایسه با دیگر کودهای آهن دارای قابلیت جذب و ثبات بیشتری در خاک بوده و با آبیاری و آب شویی از دسترس گیاهان خارج نمی گردند.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twst